Logo vereniging EHBO Geldrop

Vereniging EHBO Geldrop

Aangesloten bij de Nationale Bond voor Eerste Hulp Bij Ongelukken

Secretariaat: Meidoorn 49 - 5666 AS  Geldrop    Tel.: 040-2855839


Home
Bestuur
Cursuslocatie
Docenten
Cursussen
Aanmelding
Hulpverlening
Wie wil helpen?
Jeugd EHBO
Voorlichting en Links
Ledenpagina

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:

Hans Smoes
040-2850480
Vice voorzitter:

Pascal v. Rooij
040-2851502
Secretaris:

Ria Giele-Schilders
040-2855839
Penningmeester:

Nynke v. Tilborg-Broersma
040-2857613
Bestuurslid:

Coby Bartels
040-2855647
Bestuurslid:

Vacature
Bestuurslid:

Anton Roelofs
0492-535427