Logo vereniging EHBO Geldrop

Vereniging EHBO Geldrop

Aangesloten bij de Nationale Bond voor Eerste Hulp Bij Ongelukken

Secretariaat: Meidoorn 49 - 5666 AS  Geldrop    Tel.: 040-2855839


Home
Bestuur
Cursuslocatie
Docenten
Cursussen
Aanmelding
Hulpverlening
Wie wil helpen?
Jeugd EHBO
Voorlichting en Links
Ledenpagina

Opleidingscursus Eerste Hulp

Bij voldoende deelname wordt er jaarlijks een opleidingscursus gegeven.
Deze cursus leidt op tot het basisdiploma "Eerste Hulp" en bevat o.a. reanimatie en AED-gebruik.

Aan de cursus Eerste Hulp mogen personen deelnemen die op de examendatum 15 jaar of ouder zijn.

TIP: Bepaalde ziektekostenverzekeringen vergoeden een gedeelte van het cursusgeld. Vraag dit na bij uw verzekering.
Voorwaarden
Aanmeldingsformulier
Het schema voor de cursus volgt in januari 2019

Herhalingscursus Eerste Hulp

Om het diploma Eerste Hulp geldig te houden is het noodzakelijk dat de nodige herhalingslessen worden gevolgd en de competentie bewezen wordt.
De zg. "levensreddende handelingen" moeten ieder jaar worden herhaald, de overige onderwerpen iedere twee jaar. Dit wordt bijgehouden op een aftekenkaart.
Heeft men na twee jaar de benodigde aantekeningen dan wordt het diploma voor twee jaar verlengd.
Voor de herhaling Reanimatie en AED worden speciale avonden georganiseerd. Hiervoor moet men intekenen, aangezien hier een maximum aantal deelnemers per avond geldt.

Herhalingslessen voor het komende seizoen:
Schema cursus 2018 - 2019

Opleiding Reanimatie/AED-bediener

Voor geïnteresseerden van buiten de vereniging bestaat de mogelijkheid deze opleiding te volgen.

Opleiding Eerste Hulp Aan Kinderen

Bij voldoende deelname wordt deze cursus in het voorjaar gegeven.