Logo vereniging EHBO Geldrop

Vereniging EHBO Geldrop

Aangesloten bij de Nationale Bond voor Eerste Hulp Bij Ongelukken

Secretariaat: Meidoorn 49 - 5666 AS  Geldrop    Tel.: 040-2855839


Home
Bestuur
Cursuslocatie
Docenten
Cursussen
Aanmelding
Hulpverlening
Wie wil helpen?
Jeugd EHBO
Voorlichting en Links
Ledenpagina

Medisch adviseur en docentarts:

F.P.M. van Gerven

Docenten:

De vereniging beschikt over drie gekwalificeerde EHBO-docenten.

Zowel:
- Ria Giele-Schilders (tel. 040-2855839),
- Hans Smoes (tel. 040-2850480) en
- Gerard Claessens (040-2858073)
zijn bevoegd om les te geven in:

• Eerste Hulp
• Eerste hulp aan kinderen
• Basic life support (Reanimatie)
• AED-gebruik
• Sportletsels
• BHV
• Eerste hulp bij wandelletsel

De docenten zijn gecertificeerd door het Oranje Kruis, de Nederlandse Reanimatieraad en de ERC.