Logo vereniging EHBO Geldrop

Vereniging EHBO Geldrop

Aangesloten bij de Nationale Bond voor Eerste Hulp Bij Ongelukken

Secretariaat: Meidoorn 49 - 5666 AS  Geldrop    Tel.: 040-2855839


Home
Bestuur
Cursuslocatie
Docenten
Cursussen
Aanmelding
Hulpverlening
Wie wil helpen?
Jeugd EHBO
Voorlichting en Links
Ledenpagina

Jeugd EHBO

De EHBO-vereniging organiseert zelf geen cursussen Jeugd-EHBO.
Wel ondersteunt zij scholen of andere groepen die een dergelijke cursus willen opzetten.
Deze ondersteuning kan bestaan uit begeleiding van de docent, examinering, enz.

Er zijn verschillende certificaten Jeugd-EHBO.
• junior  (groep 5 en 6)
• jeugd-EHBO A  (groep 7 en 8)
• jeugd-EHBO B  (12-14 jaar)

Voor ondersteuning kunt u contact opnemen met een van de docenten