Logo vereniging EHBO Geldrop

Vereniging EHBO Geldrop

Aangesloten bij de Nationale Bond voor Eerste Hulp Bij Ongelukken

Secretariaat: Meidoorn 49 - 5666 AS  Geldrop    Tel.: 040-2855839


Home
Bestuur
Cursuslocatie
Docenten
Cursussen
Aanmelding
Hulpverlening
Wie wil helpen?
Jeugd EHBO
Voorlichting en Links
Ledenpagina

Voorlichting

Op verzoek verzorgen de docenten van de vereniging voorlichtingsbijeenkomsten over EHBO-onderwerpen.
Dit kunnen algemene onderwerpen betreffen bv. welke dingen zijn belangrijk als je betrokken raakt bij een ongeluk.
Ook specifieke onderwerpen kunnen worden behandeld, bv. hulp aan kinderen, brandwonden, vergiftigingen, enz.
Afhankelijk van de doelgroep kan een programma worden samengesteld.
Informatie is te verkrijgen bij de docenten.

Links naar het Oranje Kruis, zusterorganisaties
en andere belangrijke instanties.

EHBO en Oranje Kruis
NODE - Nederlandse Organisatie Docenten EHBO
EHBO Vereniging Mierlo
EHBO Vereniging Eindhoven
Nederlandse Reanimatieraad
Politie
Brandweerkorps Geldrop-Mierlo